Reducér spild ♻️

I denne varegruppe finder du varer som har en eller flere mangler. Det fremgår tydeligt i toppen af produktteksten hvilke fejl og mangler der er tale om. Derfor er prisen lavere for at kompensere fejl- og mangler. Vi ønsker at støtte op om den grønne omstilling og reducere spild. Vi opfylder løbende varer i denne kollektion. Det kan derfor være en god idé at holde løbende øje. Et lille skridt i en grønnere retning. Fremtiden bygger vi sammen i dag. God kundeservice. Dag- til dag levering. Læs mere