CO2 neutralt website

Naturebaby.dk er deltager i ordningen for CO2-neutrale hjemmesider. Det betyder, at CO2-udledningen fra både naturebaby.dk og brugerne af naturebaby.dk er neutraliseret gennem målbare CO2-reduktioner. Reduktionerne sker bl.a. ved opstilling af nye, vedvarende energikilder (eks. vindmøller) og ved deltagelse i kontrollerede, CO2-reducerende projekter.