Sanselegetøj

Børn lærer bedst ved at bruge deres kroppe og prøve ting af selv. Ligesom det er almindeligt, at børn får lidt knubs, når de skal lære at gå og cykle, er det også helt naturligt, at de skal udvikle alle deres otte intelligenser og bruge alle de syv vigtigste sanser. Når børn leger med sanselegetøj, får de udviklet deres sanser, og de bruger især deres synssans, høresans, følesans og kropssans samt balancesans. Læs mere