Frigoverre

Se
ZERO WASTE
Glasboks til madopbevaring - 13x10 cm - 400 ml - naturebaby.dk
ZERO WASTE
Glasboks til madopbevaring - 15x15 cm - 750 ml - naturebaby.dkGlasboks til madopbevaring - 15x15 cm - 750 ml - naturebaby.dk
ZERO WASTE
Glaskande, firkantet - 1 L - naturebaby.dk
ZERO WASTE
Glasboks til madopbevaring - 21x13 cm - 1,1 L - naturebaby.dkGlasboks til madopbevaring - 21x13 cm - 1,1 L - naturebaby.dk
ZERO WASTE
Glasboks til madopbevaring - 9,5 x 7,3 cm - 150 ml - naturebaby.dk
ZERO WASTE
Glasboks til madopbevaring - 19x19 cm - 1,6 L - naturebaby.dkGlasboks til madopbevaring - 19x19 cm - 1,6 L - naturebaby.dk
ZERO WASTE
Glasboks til madopbevaring - 22x22 cm - 2,8 L - naturebaby.dkGlasboks til madopbevaring - 22x22 cm - 2,8 L - naturebaby.dk
ZERO WASTE
Glasboks til madopbevaring - 21x26 cm - 3 L - naturebaby.dk
ZERO WASTE
Glaskande, firkantet - 0,5 L - naturebaby.dk

Set for nyligt